Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.05.2020 17:09 (Üye) Soru : İyi günler, İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları arasında yer alan "Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak" ibaresi işyerinde kısa çalışma yapılan süreleri de kapsıyor mu? Örneğin İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile hizmete kapatılan kuaförlerde çalışanların çalışmayıp kısa çalışma bildirildiği yaklaşık 1,5 aylık dönem işten çıkarma yasağının sona ereceği dönemden sonra işten çıkış verilirse son 120 günlük hizmet akdinde bir istisna sağlıyor mu? Yoksa kısa çalışma bitiminden sonra 120 güne tamamlamak gerekir mi? Cevabınız için şimdiden teşekkürler Saygılarımla İlyas Ocakoğlu

Cevap : Kısa çalışma iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması şeklinde uygulanmışsa, kısa çalışma kapsamına giren işçilerin sözleşmeleri kısa çalışma süresince askıya alındığı kabul edilir. ş sözleşmelerinin askıya alınmaları halinde, sözleşmenin her iki tarafa yüklediği borçlar askıya alınmış sayılır. Böyle bir durumda işçinin iş görme borcunu yerine getirememesi, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshini haklı kılmaz ve işveren böyle bir durum karşısında fesih işlemi yapamaz. İşveren de işçinin görmediği bir işten dolayı işçisine ücret ödeme yükümlülüğü altına girmez. İş sözleşmeleri iki taraflı sözleşmelerden olduğundan askı işlemleri her iki tarafı da bağlayıcı nitelik kazanmış olur.Sözleşme askı süresi bitince yasal hakları aynen devam edecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.