Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.05.2020 17:16 (Üye) Soru : Merhaba değerli danışma kurulu, A.Ş. olan bir firmada 2 ortak bulunmakta (kurucu). ortaklardan biri tüm hisselerini çalışanlardan birine devretti. bu durumda eski ortak ile yeni ortakın sigortalılık durumları nasıl olacak. Eski ortak şirkette çalışmaya devam eder ise sgk lı mı olmalı. ortak olan çalışan ise bağkurlu mu olmalı yoksa sgksı devam mı etmeli. teşekkürler.

Cevap : Eski ortak artık ortak değilse 4 a sigorta girişi yapılabilir. Ortak olan çalışan da 4 b li sigortalı olmaktadır. Şirket ortaklarının sosyal güvenlik statüleri, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının b bendinin 3. alt bendinde düzenlenmiştir. Buna göre: Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, Diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları, Kanunun md. 4/1/b bendi (bağımsız çalışanlar) kapsamında sigortalıdır. Madde hükmü incelendiğinde; şirket türlerine göre bir ayrıma gidildiği görülecektir. Bu ayrım; a) Anonim Şirketler, b) Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler ve c) Diğer Şirketler ve Donatma İştirakleridir. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları bu madde kapsamında sigortalı sayılacaktır. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olmayan ortakları ile kurucu ortakları ise sadece bu sıfatlarından dolayı bu madde kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları bu madde kapsamında sigortalı sayılacaktır. Komanditer ortaklar ise bu sıfatlarından dolayı bu madde kapsamında sigortalı sayılmayacaktır. Diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları bu madde kapsamında sigortalı sayılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.