Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.05.2020 10:27 (Üye) Soru : Merhabalar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Binek araç giderlerinin %30 'u gider konusu yapılmıyor. Şimdi Geçici Vergi yaparken %30 luk kısım için Gelir Vergisi Mükellefleri defteri beyanda ve gelir bilançoda nasıl işlem yapacaklar. Bir diğer sorum Ödenmeyen SGK primleri indirim konusu yapılamaz ve KKEG yapılır. Bu işlemi defteri beyanda ve gelir bilanço da nasıl yapacağız. Matraha eklenmesi gerekiyor fakat alanı yok manuel mi ekleyeceğiz.

Cevap : Defter beyan sistemine giderin % 70 nin yazılması yeterlidir.% 30 dikkate alınmaz.Ödenmeyen SGK primleri ide defter beyan sisteminde giderleşmez. Ödeme yapıldığı tarih de giderleşir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.