Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.05.2020 09:39 (Üye) Soru : Merhaba, 2 mayıs 2020 itibari ile işe iade davasını kazana personelin girişini gerçekleştirdik,bu konuda bir kaç sorum olacaktı. 1-bu kişinin işten çıkarılma tarihi olan 14-07-2017 den itibaren 4 aylık kıdem ihbar hakkını ödememiz ve bu 4 aylık süre için bordro yapıp sgk ya APHB vermemiz gerekiyor mu? 2-sgk hizmet prim beyannamelerini ne zaman kadar vermem gerekir, ek bir süre var mıdır. yoksa normal beyanname ile aynı mıdır. 3-bu personelin 20 temmuzda 2020 de çıkarmak istediğimizde kıdem ve ihbarını hesaplarken aradaki çalışmadığı dönemi dikkate alacakmıyız yoksa 01.2012 ve 07-2017 ile 05-2020 ve 07-2020 dönemlerini kapsayan çalışma süresi için mi kıdem ve ihbar hesabı yapacağız. teşekkürler.

Cevap : İşe iade davasını kazanan işçinin işe iade başvuru talebi sonrası işveren tarafından işe başlatılması halinde boşta geçen 4 aylık süreye ilişkin ek APHB’lerin verilme süresi yeni SSİY hükümlerine göre işe başlatılmayan işçiye göre daha farklı belirlenmiştir. Yeni SSİY hükümlerine göre, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesine istinaden iş mahkemesi tarafından verilen işe iade kararı uyarınca, işe iadesine karar verilen işçinin kesinleşen mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren 10 işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunması ve işverenin usulüne uygun daveti üzerine işçinin işe başlatılması halinde, davete ilişkin tebligatın işçi tarafından alındığı tarihin içinde bulunduğu ayı takip eden aybaşından başlamak üzere Kurumca çıkarılacak Tebliğde belirtilecek süreler içinde verilecek ek veya asıl aylık prim ve hizmet belgeleri yasal süresi içinde verilmiş kabul edilecektir(26). Dolayısıyla işe başlama davet yazısının işçiye tebliğ edildiği tarihi takip eden ayın en geç 23’üne kadar 4 aylık süreye ait APHB’ler verilebilecektir.İş Mahkemesi kararı sonrası işçi, işveren tarafından işe başlatıldığında bildirim süresine ait ihbar tazminatı ile kıdem tazminatı peşin olarak ödenmiş ise bu ödemeler işçiye ödenecek en çok dört aya kadar olan ücret ve diğer alacaklarından mahsup edilecek ancak 5510 sayılı Kanunu’na göre bildirim süresine ait ihbar tazminatı ile kıdem tazminatının sigorta primine esas kazanca tabi tutulmaması nedeniyle, işçiye işe başlatılması halinde ödenecek en çok dört aya kadar olan ücret ve diğer haklarının mahsup edilmemiş haliyle prime tabi tutulması gerekecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.