Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.05.2020 09:56 (Üye) Soru : Kçö ile kısmı çalışan veya o ay çalışmayan işçiye işhur un ödemediği %40 lık farkı ödemek istiyoruz. Ama çalışmadığı için sgk da gün sıfır olarak bildirdiğimiz için prime esas kazanç çıkmıyor. Kısmı çalışan personel çalıştığı gün kadar diyelim 10 gün prim bildireceğim. Prime esas kazanç tavanını aşan ödeme için prim hesaplamıyor:Nasıl bir yol izleyebilirm

Cevap : işyerinizin kçö ldığı ve bunun daha sonra denetime tabi olacak uygunluğunun olması ve Kısa Çalışma Uygulaması tanımına uygun olması gerekir. Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.