Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.05.2020 10:05 (Üye) Soru : Merhabalar; işçinin ücret garanti fonundan 3 ay süreyle ücret alması durumunda, bu alınan ücret ve süre kişinin işsizlik ödeneği almasında engel teşkil eder mi ? Etmezse de bu üç aylık süre işçinin işsizlik ödeneği alacağı süreden mahsup edilir mi? İşçi işsizlik ödeneğini tam olarak alabilir mi?

Cevap : Sigortalıları hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası, iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile Ücret Garanti Fonu oluşturulmuştur. Ücret Garanti Fonu, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının yüzde birinden oluşur. işçilerin ücret garanti fonu ödemelerinden yararlanılabilmesi için; Ücret alacağının bulunduğu dönemde hizmet akdine tabi olarak çalışıyor olması, İşverenin ödeme güçlüğüne düşmüş olması (konkordato, aciz vesikası, iflas, iflasın ertelenmesi nedenleriyle), İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması, 5 yıllık zaman aşımına uğramamış ödenmeyen ücret alacağının bulunması, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 24 üncü maddesi kapsamında yapılacak nakdi ücret desteğine ilişkin ödeme usul ve esaslarını düzenlemektir. Nakdi ücret desteğine ilişkin iş ve işlemler SGK ve İŞKUR işbirliği ve koordinasyonu ile yürütülür Birbirinden ayrı iş ve işlemler ..
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.