Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.05.2020 10:07 (Üye) Soru : Merhaba,eğitim kurumu olan bir mükellefimde bazı öğretmenleri haftalık ders saati ücretli çalıştırıyorlar.Örneğin ayda 5 güne tekabül ediyor,şuan okullar kapalı ve ders vermiyorlar.1-Bu öğretmenler için ücretsiz izin başvurusu yapabilir miyim? 2-Başvuru oluyor ise çalışma günü ne yazmam gerekli?

Cevap : Bu kişilerin sözleşmeleri gereği ücretsiz izine ayrılmaları ve yine bu kapsamındaki işçiler; a) 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak, b) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak, c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak, ç) SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak, koşullarını birlikte taşımaları ve işverenleri tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında gerekli bildirimin yapılması halinde, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.