Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.05.2020 10:18 (Üye) Soru : Merhaba,kısa çalışma ödeneğinden faydalanamadığı için nakdi ücretsiz izin desteğinden faydalandırılan personeller içinde ilk 7 günlük yarım ücret uygulaması mevcut mudur?

Cevap : 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Bu hüküm öncesinde uygulanmışsa bildirimde bulunmanıza gerek yoktur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.