Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.05.2020 10:00 (Üye) Soru : Merhaba, Binek otların gider kısıtlaması uygulamasına ilişkin olarak danışmak istediğim konular aşağıda ki gibi olup yardımlarınızı rica eder, teşekkür ederim. 1)Binek araçların tüm giderlerinin (Otopark, HGS-OGS, Sigorta, Akaryakıt, Araç bakım-onarım gibi) şirketin ticari faaliyetlerinde kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın mı %70 gider yazılacak? 2)Şirket aktifinde kayıtlı Binek araçlarını personellerine servis niteliğinde işe gidip gelmeleri, müşteri sahasına gidip iş süreçlerini tamamlayabilmeleri için yani bütünen ticari faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak için tahsis ediyor. Bu giderlerin %30'nun KDV'de dahil olmak üzere KKEG niteliği taşıması ne kadar doğru bir yöntemdir ve vergide adaletsizlik doğurmuyor mu? 3)Ayrıca şirketin aktifinde kayıtlı olmayan kiralık araçları için araç başına kiralama gideri KDV hariç 5.500,00-TL.kısmı gider yazılabilecek. Peki aynı şekilde şirketin aktifinde kayıtlı olan araçlara uygulanacak %70'lik gider kısıtlaması (Otopark, HGS-OGS, Sigorta, Akaryakıt, Araç bakım-onarım gibi) kiralık araçlar içinde söz konusu olacak mı? 4)Şirketin aktifinde kayıtlı olan ve uygulama öncesi alınmış olan binek araçlarla ilgili olarak amortisman gider uygulaması eski uygulamada ki amortisman giderinin tamamı mı gider yazılabilecek?

Cevap : 1)Gider kısıtlaması uygulanır (% 70) (% 30 ) KKEG 2-) Doğru değildir.Aracın vasfı binek olduğu için Gider kısıtlaması yapılır.Kanun böyle düzenlenmiş .Vergi adaletine uygunluğu ihtilaf hainde vergi yargısı karar verir Bizim böyle bir belirleme yetkimiz yok. 3)Gider kısıtlaması Kiralanan araçlar içinde uygulanacaktır. 4)-Aracın önceden alınması kuralı değiştirmez .Bu tür Binek araçların amortismanı içinde gider kısıtlaması uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.