Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.05.2020 16:42 (Üye) Soru : merhaba üstadım nisan ayı için 29 pandemi ücretsiz izin ve diğer eksik günü ile bildirim yapacağımız bordrolarda 7 gün yarım ücret uygulamamız gerekiyor değil mi , burada sorulara cevaplarınızı takip ediyorum "eğer zorlayıcı sebepse uygulanır "cevabı veriliyor. İşyerinde nisan ayı süresince çalışma olmama sebebi covid19 . Çalışmama kararı işveren tarafından alınarak işçilere bildirilmiştir. Okudukça kafam karışıyor,. Bu zorlu günlerde bizlere yardımcı olduğunuz için içten teşekkürlerimi sunarım

Cevap : 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Bu hükme göre covid 19 nedeniyle iş durmuşsa ilk yedi gün yarım ücret ödenmeli sonrası için nakdi ücret desteği uygulanmalıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.