Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.05.2020 18:10 (Üye) Soru : Merhaba,size birkaç tane sorum olacak. 1 - 2 personeli olan bir firmamız kısa çalışma ödeneğine başvurmadı ve personelleri 01.04.2020-31.05.2020 tarihlerinde ücretsiz izin kullandı.Nisan ayı için; ilk 16 gün 21-Diğer Ücretsiz İn, son 14 gün 28-Pandemi nedeniyle ücretsiz izin olarak değerlendirilip personel için sisteme 14 günlük nakdi ücretsiz izin desteği girişi yapıldı ve bildirge 30 gün eksik, eksik gün nedeni de 29 olarak bildirildi.Bu durumda ilk 7 günlük yarım ücret uygulaması söz konusu mudur? 2 - Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan bir firmada, kısa çalışma ödeneği bittikten sonra ki gün/ay için (mesela 25.04.2020 de kçö biten bir firma için 26-27-28-29-30 tarihlerinde) nakdi ücretsiz izin desteğinden faydalanılabilir mi?

Cevap : 1.Yaptığınız işlemler doğru ancak, eğer aşağıda belrtilen durum varsa önce; 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” 2. Kısa çalışma ödeneği almayan işyerleri nakdi ücret desteğine hak kazanabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.