Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.05.2020 12:30 (Üye) Soru : 13/D belgesi olan bir firma ile 11.05.2020 tarihinde liman genişletme çalışmasında kullanılmak üzere ihtal olan bir ürün ve montajı için 50.000-$ sözleşme imzalanmıştır binde 9,48 Damga vergisi.ödemesinde kur neye göre alınacak ve ilgili vergi dairesine bildirim süresi nedir. Teşekkürler

Cevap : Sözleşmenin imzalandığı tarih de ki MB Döviz alış kuru ile hesaplanır.Hesaplanan DV ise Mükellef SÜREKLİ DV mükellefi ise imzalama tarihini takip eden ayın 26 sına kadar beyan edilir ve ödenir.SÜREKSİZ DV mükellefi ise sözleşmenin imzalandığı tarih den itibaren 15 gün içinde beyan edilir ve aynı sürede ödenir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.