Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.05.2020 14:05 (Üye) Soru : SAYIN YETKİLİ 01.04.2020 tarihinde ücretsiz izne ayrılan personele 17.04.2020 tarihinde yayınlanan genelge gereği 14 günlük ücretsiz izin maaş desteğine başvuruldu. Sorum şu : Bu personel için kısa çalışma ödeneğinde olduğu gibi 1 haftalık yarım maaş ve SGK Primi ödemek gerekiyor mu. Yoksa ; 29 kodu ile 30 gün ücretsiz izinli mi gösterilecek İvedi bir şekilde cevaplar iseniz sevinirim. Saygılarımla

Cevap : 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Êğer işyerinizde faaliyet tamamen ya da kısmen durmamış ise 7 gün uygulaması yapmayacaksınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.