Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.05.2020 10:57 (Üye) Soru : sayın danışman sorum şu şekildedir. Ticari araçla (kamyon kamyonet) nakliye işi yapacak gerçek kişinin vergi dairesine mükellefiyet tesisi için süre nedir? 10 gün müdür ? yoksa ticari araç olduğu için aracın noter satışı ile tescil olduğu gün müdür?

Cevap : Ticari araç alındığı tarihinden ,itibaren 10 gün içinde içinde mükellefiyet tesis ettirilir.(noter işlemi tarihinden itibaren) VUK Madde 168 Bildirmeler aşağıda yazılı süre içinde yapılır: 1. Gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri, işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde kendilerince veya 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış avukatlar veya 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarınca, şirketlerin kuruluş aşamasında işe başlama bildirimleri ise işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde ticaret sicili memurluğunca ilgili vergi dairesine yapılır. Şirketlerin işe başlama bildirimleri dışında yapılacak bildirimler ile işi bırakma ve değişiklik bildirimleri, bildirilecek olayın vukuu tarihinden itibaren bir ay içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.