Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.05.2020 14:41 (Üye) Soru : Soru: K.Ç.Ö. İLE İLGİLİ BİR SORU....: 20.03.2020 - 30.06.2020 arası 45/45 saat şeklinde k.ç.ö başvuru yaptık. ....................................... 4 çalışanımız var. .................................. birisi emekli, part time iş sözleşmesi var. 15 gün çalışıyor, 15 gün kısmi istihdam puantaj veriyorduk. şimdi 20.03.2020 deki k.ç.ö. buşvurusu ile bu emekliye mart puantajı nasıl verilecek idi... k.ç.ö den faydalanmadığına göre eskiden olduğu gibi versek olur muydu? yoksa buna 7 gün yarım ücret hesaplaması yapılacak mıydı? ........................................ bir diğer çalışan ise k.ç.ö. hak etmedi... buna nisanda ücretsiz izin girişi yapıldı ve 14 gün parasını aldı. Yine bunun mart puantajı nasıl olacak idi.. 7 gün yarım ücret verilecek mi? verilmeyecek mi? ....................................................................... diğer ikisi k.ç.ö hak ediyor luca proğramının k.ç.ö. sekmesinden bilgi girişleri yapılınca sistem puantajı veriyor. Nisan,Mayıs, Haziran için tekrar puantaj girişi yapmaya gerek yoktur değil mi? teşekkür eder iyi çalışmalar dileriz..... Cevap:Sayın, 20,03,2020 tarihinden itibaren işyerinde faaliyet tamamen durdu mu ? Yoksa fili çalışması devam edenler var mıydı? (örneğin emekliler) Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi ...................................................................... sayın ilgili / yetkili 13.5.2020 tarihindeki mailimize yukarıda yazılı cevabı verdiniz.... bunun üzerine ben de telefonumdan size istediğiniz yanıtı aşağıda olduğu gibi yazdım... (45 /45 saat şeklinde başvuru yaptık..... Tamamen durdu..... Ganyan bayii, at yarışları iptal olunca, kapattık.) MÜMKÜNSE YANITI ALABİLİR MİYİZ...... İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİZ.... ________________________________________ Gönderen: danismabirimi@ismmmo.org.tr Gönderildi: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 18:55 Kime: hasan_gokcin@hotmail.com Konu: İ.S.M.M.M.O. Danışma Birimi cevap

Cevap : 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Buna göre tümi şçilere ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir. kısmi çalışması olan emekli için ; Kalan günler ise kısmi çalışmasına orantılı olarak hesaplanıp 10 genel hayatı etkileyen nedenler kodu ile eksik gün bildiriminde bulunulmalıdır. kçö hak etmeyen işçi için ; 7 gün yarım ücret bildirim yapılmalı ve Kalan günler ise kısmi çalışmasına orantılı olarak hesaplanıp 10 genel hayatı etkileyen nedenler kodu ile eksik gün bildiriminde bulunulmalıdır. Her ayın puantajı ayrı ayrı yapılıp bildirilmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.