Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.05.2020 13:10 (Üye) Soru : Kendi adıma ofisimde mali müşavirlik hizmeti yapmaktayım. Aynı zamanda da sosyal statüde faaliyet gösteren bir kadın derneğinde Yönetici-Sekreter görevim bulunmakta. Derneğin Avrupa Birliği fonları ile bir vakıf aracılığıyla başka bir dernek ortağı olarak proje başvurusunda saha sorumlusu olarak ayda 10 gün 12 ay boyunca aylık 1.100.-TL ücretli olarak görevli olacağım. Aslında gönüllü olarak bu bedeli de derneğe bağış olarak vereceğim. Fakat proje ile ilgili bu ücretin bordro ile dernek çalışanı olarak Sgk' ya girişi istiyorlar. Proje son mülakatında bu durumu öğrendim. Yapılan işin Muhasebe ile alakası olmayıp 'Kadına Yönelik Şiddet Konusunda' bilinçlendirme çalışması içeren bir proje olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Acilen konu ile ilgili mesleki açıdan bir sıkıntı olup olmayacağını konusunda ayrıntılı bilgi alabilir miyim? İlginize teşekkür eder kolaylıklar dilerim.

Cevap : Serbest çalışan meslek mensupları hangi konumda hangi kurumda çalışırsa çalışsın Bir işverene bağlı olarak çalışamazlar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.