Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.05.2020 23:11 (Üye) Soru : merhabalar 01.06.2020 tarihi öncesinde Yeni nesil Pos cihazı ile serbest meslek makbuzu düzenleyen serbest meslek erbabı doktor mükelleflerinde e smm / ile elektronik makbuz düzenleme kapsamına girmesi zorunlumu dur? saygılarımla

Cevap : Değerli Meslektaşımız; Mesleğini serbest olarak yapan tüm mükellefler; IV.4.5. e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçiş Süresi Serbest meslek erbaplarından; a) 1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanların 1/6/2020 tarihine, b) 1/2/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna, kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, e- Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur. iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.