Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.05.2020 15:12 (Üye) Soru : Sayın Danışman, 09/03/2020 tarihinde tasfiye girişi tescil edilmiş şirket, 28/05/2020 tarihine kadar 01/01/2020-08/03/2020 dönemi için kıst kurumlar beyannamesi vererek aynı dönem için geçici vergi beyannamesini vermeyebilir mi? (217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin “4.10.59' a göre)

Cevap : Önce GEÇİCİ vergi beyannamesi (01/01/2020-08/03/2020 dönemi ) verildik den sonra KV beyannamesi verilmesi gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.