Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.05.2020 09:23 (Üye) Soru : Kıymetli Üstadım, İş davası (İşe iade, alacak vb. şirketin kusuru olmayan) sonucu mahkeme kararına istinaden şirketimiz çeşitli kalemler adı altında davalıya ödeme yapmak zorunda kalıyoruz. Maliyenin çeşitli özelgelerinde; “193 sayılı GVK.nun 40. maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde ise işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre; Şirket tarafından Mahkeme kararına istinaden ödenmesine karar verilen faiz, mahkeme harçları, vekalet ücreti ile diğer icra ve mahkeme masrafı tutarlarının GVK.nun 40. maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında kurum kazancının tespitinde gider olarak kayıtlara alınması mümkün bulunmaktadır.” şeklinde açıklanmaktadır. Şirketimizin Mahkeme kararına istinaden yapmış olduğu ödemenin içerisindeki FAİZ tutarını kurum kazancının tespitinde indirilebilir bir gider olarak dikkate almamız mı gerekir? yoksa KKEG'mi yapmamız gerekir? bu konudaki görüşünüzü dayanğıyla birlikte paylaşmanızı rica ederim. Teşekkürler.

Cevap : Faiz ödemesi ve gecikme zammı KKEG olarak kayıtlara alınır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.