Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.05.2020 17:22 (Üye) Soru : Merhaba,Kolay gelsin.16 martta KÇÖ başlamış,bu tarihte sokağa çıkamayan emekli 65 yaş üstü çalışanlar ise bu tarih itibariyle ücretsiz izne çıkmıştır.65 yaş altı emeklilerde gelmek istememişler.ücretsiz izin kağıdı imzalamışlardır.Bu emekli personele 16 günlük maaşlarının yanında 7 günlük yarım ücret daha ödenmeli midir ? Diğer bölümde 1 nisanda KÇÖ başlamış, Buradaki emeklilerde 1 nisan itibariyle ücretsiz izne çıkmış.emekli personellerden 65 yaş altı olanlarda gelmek istemediklerini beyan edip,ücretsiz izin kağıdı imzalamıştır.nisan ayında bu emekli personellere 7 günlük maaş ödenmeli midir ? Eksik kodları kendi istekleri ile gelmediklerinden ve ücretsiz izin kağıdı imzalamaları nedeniyle 21 olarak beyan edilmiştir.Bu durumda olanlara mutlaka 10 kodu mu seçilmelidir? Teşekkürler

Cevap : Öncelikle esas olan ; İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkmasıdır. **İşverenin ücretsiz izin uygulamasının **işçilerin kendi istekleriyle işe gelmemesinin ** 65 yaş üstü olan ya da olmayan ların işe gelmemelerinin nedeni işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkması ise ; 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır ve uygulanması gerekir. işçi ücretsiz izin belgesini imzalamış taraflar bu konuda anlaşmış ve denetim evrakı özlük tamamlanmışsa kod 21 bildirilmelidir. işçiler zorlayıcı neden karşılığı 7 gün yarım ücret almış ve fakat ücretsiz izin uygulamasına onay vermemiş iseler eksik gün kodu 10 olmalıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.