Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.05.2020 12:16 (Üye) Soru : Maske imlatı yapan müşterim, yaptığı ihracat kadar maskeyi kanun dolayısı ile devlete hibe etti. Bedelsiz olarak miktar yazılarak e arşiv fatura kesildi.Sorularım şudur: .1- hibe edilen malların kdv karşısındaki durumu nedir? 2-Bu teslimatın bs beyanı durumu nedir? 3- Geçici beyanda stoklardan düşülen meblağ gider mi olur? iyi çalışmalar

Cevap : 1-KDV hesaplanmaz. 2-Bs formunda bildirilir. 3-Gider yazılmaz. KKEG olarak kayıtlara alınır.Geçici vergi beyannamesine KKEG eklenir Aynı Geçici vergi beyannamede ise Matrah bölümünde kazancın bulunması halinde indirilecek indirim ve istisnalar alanında bulunan indirimler bölümünden seçim yapılarak matrah dan indirimi sağlanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.