Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.05.2020 17:33 (Üye) Soru : Gelir Vergisine tabi olarak 1990 yılında almış olduğumuz ticari taksi plakasını 16.01.2020 tarihinde KDV li olarak faturasını keserek sattık. Ocak 2020 dönemine ait KDV beyannamesinde beyan ederek ödemesini de yaptık. Şimdi ise 01.02.03/2020 dönemine ait Gelir Geçici vergi beyannamesini vereceğiz. 7104 sayılı kanun gereği Ticari Taksi plakalarından elde edilen kazançlar değer artış kazancından muaf tutulmuş olup : 2020/01-03 dönemi geçici vergi beyannamesini yaparken satıs tutarımız kar a yansımaktadır. değer artış kazancı muaflığımızı hangi sütunda ne sekide göstereceğiz ? 2. sorum ıse ilgili ticari plaka satış kazanç tutarı muaf mıdır ?

Cevap : Geçici vergi beyannamesinde böyle bir indirim alanı olmaz.Plaka satışından elde edilen kazanç gelir tabi olmadığı için Gelir tablosunda veya işletme özetinde yer almaz. 29.03.2018 tarihinde kabul edilen 7104 sayılı Kanun ile taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan değer artış kazançları, plakaların elde tutulma süresi gibi şartlar aranmaksızın muafiyet ve istisna altına alınmıştır. Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun mükerrer 80 inci maddesi değiştirilerek yukarıda sayılan mükellef grupları bakımından sahip olunan ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançların tamamı hiçbir süreyle sınırlı olmaksızın değer artış kazancı olarak vergilendirilmeyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.