Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.05.2020 20:07 (Üye) Soru : Kçö den kısmi olarak yararlanan bir firmamda kçö personeline alternatif olmayan bir işçi’nin işe giriş tarihi 29.04.20 olup iş sözleşmesinde deneme süresi 2 aydır . 1-Bu işçimizi deneme süresi iş sözleşmesinin işverence feshi ile işten çıkarabilir miyiz ? (17.04.20 tarihinden sonra işten çıkarma yasağından sonra işe giren işçiler için çıkarma yasağı kapsamında bir engel var mıdır ? ) 2-Bu işçiyi Covid 19 kapsamında ücretsiz izinli gösterip işkurdan covid-19 ücretsiz izin ödeneği alabilir mi ?

Cevap : Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi yasak kapsamındadır. fıkrasının (a) bendi kapsamındaki işçiler; a) 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak, b) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak, c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak, ç) SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak, koşullarını birlikte taşımaları ve işverenleri tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında gerekli bildirimin yapılması halinde, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır. (2) İşverenleri tarafından kısa çalışma başvurusunda bulunulan ve başvurunun kabul edilmesine karşın gerekli prim şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar, birinci fıkradaki koşulları taşımaları ve işverenleri tarafından ilgili dönem için eksik gün gerekçelerinin 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında verilen ücretsiz izin olarak güncellenmesi halinde, ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.