Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.05.2020 09:20 (Üye) Soru : Merhaba Üstadım 2019 yılı 4.dönem geçici vergi beyanında ticari zarar 20,000- KKEG ise 39.000- iken dönem zararı olan 20.000-düşülerek 19.000- üzerinden geçici vergi ödendi 2020 yılı 1.dönem geçici vergi beyanında bilançoda görünen 20.000-liralık zarar düşülebilecekmi ve nasıl kapatılacak.. acil cevap istiyorum

Cevap : Bilanço de görülen zarar değil 2019 yılı Yıllık beyannamesinde yer alan Zarar mahsup edilir.Bilançoda görülen zarar Ticari zarardır.Beyannamede yer alan zarar ise Mali zarardır.Mahsup edilecek zararlar mali zarardır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.