Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.05.2020 13:02 (Üye) Soru : Sorum, Tasfiye bitişine ait Özkaynaklar Grubunda a) 1.Tertip Yedek Akçelerimiz var. Bu Yedek Akçeleri Zararların Kapatmasında kullanabilirmiyim, b) Kar ve Zararların Mahsubunda Sıralama Önemlimidir. Yoksa Geçmiş Yıllar Karı+1.Tertip Yedek Akçe 147.979,20 Geçmiş Yıllar Zararı ve Dönem Zararı 94.589,01 Kalan 53.390,19 Ancak Geçmiş Yıllar Zararında 6111 Kasa düzeltmesinden kaynaklanan 30.900,00 TL Olduğundan Onu düşmeden 53.390,19+30.900,00=84.290,19*0,15 = 12.643,53 Kar Stopajı ile Mayıs Muhtasarı ile beyan ederek işlemi bitirebilirmiyim. 540-1.Tertip Yedek 1.000,00 570-Geçmiş Yıl Karı 146.979,20 581-Geçmiş Yıl Zararı 94.589,01 360-Stopaj 12.643,53 335-Ortaklar 40.746,66 Kar Dağıtımı

Cevap : Yedek akçenin maksadı firmanın zor durumdan çıkması ve zararının mahsubu dur. Yaptığınız muhasebe kaydı doğrudur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.