Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.05.2020 16:57 (Üye) Soru : Merhaba İşyerimiz İşkur'un KÇÖ uygulamasından yararlanmaktadır. Ancak işverenimiz insiyatif olarak KÇÖ den eksik olan tutarı personel ödüyor. Hiç çalışmayan personellerimiz için ilk ayda 7 günlük primi işveren ödediği için tamamlamayı SGK'da gösterebildik. Ancak mayıs ayında hiç gelmeyen personelimizin bordrosunda prim günü olmayacağı için aradaki farkı SGK'da nasıl göstermeliyiz. Yardımcı olmanızı rica ederiz.

Cevap : Sigortalılara gerek geçici iş göremezlik ödeneği gerek kısa çalışma ödeneği gerekse de nakdi ücret desteği ile normal günlük kazançları arasındaki; • Ödenen fark ücretleri günlü olarak sigorta primine tabidir. • Prim, ikramiye ve diğer istihkak niteliğindeki ücret dışındaki ödemeler ise, ödemenin yapıldığı ayda sigortalının prim ödeme gün sayısı varsa gün sayısı üzerinden sigorta primine tabidir. Ancak sigortalının çalışma gün sayısı bulunmaması halinde ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayı geçmemek üzere ilgili ayların sigorta primine tabidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.