Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.05.2020 18:05 (Üye) Soru : Merhaba E-serbest makbuz kesme işlemine 1 Haziran itibariyle başlanılacağı denildi yalnız birkaç yerden 1 Temmuza kadar uzatıldığına dair duyum aldık. Bu konuyla ilgili kesin bilgiyi benimle paylaşabilir misiniz?

Cevap : Değerli Meslektaşımız; Uygulama 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle başlayacaktır. Tebliğde geçen ifadeye göre; "Bu Tebliğe konu e-Belge uygulamalarına dâhil olan mükellefler, uygulamaya dâhil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7 nci günün) sonuna kadar, söz konusu belgeleri kâğıt ortamda da düzenleyebilirler. Ancak aynı işlem için e-Belge veya kâğıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir. e-Belge uygulamalarına dahil olunan tarihin ait olduğu ayın sonundan (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7 nci günden) itibaren, belgelerin e-Belge olarak düzenlenmesi zorunlu olup, kağıt ortamda belge düzenlenmesi halinde Kanunda yazılı cezalar tatbik edilir." Uygulamada herhangi bir tarih uzaması söz konusu değildir. iyi çalışmalar dileriz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.