Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.06.2020 09:00 (Üye) Soru : Sayın danışman, Bilindiği üzere mücbir sebep nedeniyle mart-nisan ve mayıs ayı sgk prim ödemelerimiz ekim-kasım ve aralık aylarında ertelendi. Fakat ilgili dönem sgk primlerinin ne zaman gider olarak gösterileceği konusunda yeni bir tebliğ açıklanmadı. 174 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin "SSK Primlerinin Gelir ve Kurumlar Vergisi Yönünden Gider Yazılması" başlıklı bölümünde Sosyal Sigortalar Kanunun 80’inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Kuruma ödenmeyen prim Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamasında gider yazılmaz'' ibaresi dikkate alınarak ilgili dönem sgk primlerinin ötelendiği tarihlerde mi giderleştirmemiz gerekiyor.Evet belki ödenmeyen sgk primi gider yazılamaz ibaresi mevcut fakat öteleme devlet tarafından yapıldığı için yanlış yorumlamak istemiyoruz.bilgilerinizi rica ediyorum.

Cevap : 174 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği değişmediği sürece gider yazılmaz.Devletin öteleme yapması gecikme zammı alınmayacağı anlamdadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.