Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.06.2020 08:56 (Üye) Soru : Sayın danışmanım, POS ve E-SMM arasında kavram karışıklığı ve tereddütler oluşmaktadır. Bu konuda danışmanlar tarafından verilmiş cevaplarda kesin bir yol tarifi görülmemektedir. Cevabınıza teşekkür ederim 1-Doktorların Serbest Meslek Makbuzu yerine geçen POS cihazı fişleri, e-SMM geçiş sonrası nasıl kullanılacaktır? 2-Doktorlar E- Serbest meslek makbuzu kullanmaya başladıklarında özel donanımlı pos cihazı kullanmaya devam edecekler mi? 3-Konu ile ilgili Maliyenin görüşü var mıdır, görüş sorulabilir mi ? Veya uygulama hakkında pratik bir yol tarifi oluşturulabilir mi? 4-E-Smm geçen mükellefler, hekim pos kullanan Serbest Meslek Erbabının e-SMM uygulamasına geçtikten sonra hekim poslardan ürettikleri belgeler e-SMM yerine geçecek mi dir ? İkisi arasında nasıl bir ilişki kurulacaktır.

Cevap : Değerli Meslektaşımız; Hekim pos uygulaması devam edecek. (Bu mükellefler e-smm uygulamasına da dahil olaca ve makbuzlarını kesecekler) İlgili tebliğe göre; Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:426) kapsamında onaylanan YN ÖKCTerden e- Serbest Meslek Makbuzunda bulunan bilgileri de ihtiva eden e-Serbest Meslek Makbuzu Bilgi Fişinin, düzenleyen tarafından imzalanarak müşteriye verilmesi halinde söz konusu bilgi fişi nüshası da e-Serbest Meslek Makbuzunun kağıt çıktısı yerine geçer. Bu durum e-Serbest Meslek Makbuzunun, elektronik sertifika ile imzalanarak düzenlenmesi ve Kanun hükümlerine göre elektronik ortamda düzenleyicisi tarafından muhafaza edilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlerden (diş hekimleri ile veteriner hekimler dâhil), e- Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına olarak dâhil olanların, banka veya kredi kartı ile yapacakları tahsilatlara ilişkin düzenlenecek ÖKC Bilgi Fişi (e-SMM Bilgi Fişi)’nde yer alan banka işlem bilgilerine (işyeri no, terminal no, tahsilatta kullanılan banka veya kredi kartı numarasının son dört rakamı, kart sahibinin adı soyadı, tahsilat tutarı, onay kodu) e-Serbest Meslek Makbuzu üzerinde yer verilmesi ve ÖKC bilgi fişinin de müşteriye verilmesi koşuluyla, EFT-POS özellikli YN ÖKCTerin de 5/1/2008 tarihli ve 26747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:379) ile 30/5/2008 tarihli ve 26891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:382)’nde belirtilen POS (fiziki ve/veya sanal) cihazı yerine kullanılması mümkün olup EFT-POS özellikli YN ÖKC’den düzenlenen bilgi fişi e-Serbest Meslek Makbuzunun kağıt çıktısı yerine geçer. iyi çalışmalar dileriz
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.