Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.06.2020 08:53 (Üye) Soru : Merhaba, Bir firmamız n11.com internet sitesi üzerinden satış yapmaya başlayacaktır. 2019 ve bu yıl için de cirosu 5 milyon TL altındadır.faturaları internetten alış yapan alıcılara düzenleyecektir.Bu durumda e-fatura/e-arşiv fatura kullanma zorunluluğu bulunmakta mıdır? teşekkürler

Cevap : Değerli Meslektaşımız; e-arşiv fatura kapsamında kalan mükellefler; (internet satışları) IV.2.4.2. Aracı Hizmet Sağlayıcıları, înternet Ortamında tlan Yayınlayanlar ile İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları, 1/1/2020 tarihine kadar (2020 ve müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Bu suretle aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar tarafından belirtilen tarihlerden itibaren düzenlenecek faturaların, bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi zorunludur. --- aracı hizmet sağlayıcılar üzerinden yapılan satışlarda, tebliğde belirtilen brüt satış hasılatı geçilmiyorsa, e-arşiv zorunluluğu bulunmaz. Ancak mükellefiniz için tebliğde belirtilen diğer kriterlere de bakmak gereklidir. Yükümlülükler bazında iyi çalışmalar dilerim
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.