Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.06.2020 12:35 (Üye) Soru : sayın danışman Tek ortaklı limited şirket sahibi kendi adına tamamlayıcı özel sağlık sigortası yaptırıyor Bu sigorta poliçesini giderini vergiden mahsup edebilir miyiz?

Cevap : Şirket ortaklığının tek veya çok olması şahsi ödemelerin giderleşmesi için gerekçe değildir. Bahsettiğini otağın Yıllk GV beyannamesi vermesi halinde beyannameden GVK 89/1. maddedeki koşullara göre matrah dan indirim yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.