Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.06.2020 09:37 (Üye) Soru : merhaba. mayıs 2020 de, Araç bedeli 250.424,70 ötv si 275.467,17, kdv si 94.660,54 olarak alınan sıfır binek otonun, ötv, kdv ve amortisman ayırma durumu nedir?

Cevap : Mükellefin net alış fiyatı 250.524.70TL olan araç için 275.467,17 TL ÖTV, 96.660,54 TL’de KDV ödemiş olduğunu ve KDV ve ÖTV ödemelerini gider olarak kayıtlarına intikal ettirilir.Ancak Binek otomobillerinin ilk iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 140.000 Türk lirasına( 2020 için) kadar lık kısmı ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınır.Gider yazılamayan (275.467,17+96.660,54)-140.000,00 = 232.127,71 TL KKEG olarak 689- Diğer Olğ. Dışı Gid.ve Zararlar hesaba yazılacaktır. -------------------//////////---------------------- 770- Genel Yönetim Giderleri 140.000,00 689-Diğer Olğ. (KKEG) 230,127,71 254-Taşıtlar 250.424,70 102-Bankalar 622.552,41 Araç alışı ------------------------------------------------------------------- Kurum kazancının tespitinde özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 160.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider olarak dikkate alınabileceğinden Mayıs ayı için amortisman tutarı olan (250.424,70 x %20 / 12 =) 4.173,75 TL’nin (160.000.00 x%20 /12)= 2.666,66 TL’si Genel Yönetim Giderleri hesabına kalan tutar olan (4.173,75-2.666,66) = 1.507,09 KKEG olarak 689- Diğer Olğ. Dışı Gid.ve Zararlar hesabına aktarılacaktır. --------------------------------/////------------------------ 770- Genel Yönetim Giderleri 2.666,66 689-Diğer Olğ.Dışı G (KKEG) 1.507,09 257-Birikmiş Amortismanlar (-) 4.173,75 Amortisman gideri --------------------------------------------------------------------------
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.