Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.06.2020 16:10 (Üye) Soru : Merhabalar 02.09.2015 tarihinde satılmış olan gayrimenkul karını Özel Fonlar hesabına aldık. Özel fonlar hesabında bulunan tutarı Sermaye hesabına ilave etmek istiyoruz. Bunun için izlememiz gereken yol nedir ve vergisel boyutu olarak karşılaşmamız gereken bir durum söz konusu mudur ?

Cevap : Özel fonda tutulan ve sermayeye ilave edilen G.menkul satış karı için her hangi bir vergileme yoktur.G.menkul satış karının sermayeye eklenmesi için Şirke genel kurulundan karar alınır.Sermaye tadili yapılır.Karın sermayeye ilavesi için Rapor düzenlenir.Ticaret sicilinde yapılacak işlemler için İTO web sayfasından yararlanınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.