Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.06.2020 10:41 (Üye) Soru : Esas faaliyet konusu dışında envanterinde daire bulunan bir gerçek kişi bu daireyi sattığı takdirde kdv'den istisna mıdır? Daire 2014 yılında alınmış.

Cevap : KDV istisnası KV Mükellefleri içindir. GV mükellefleri için İstisna uygulanmaz. KDV Mad.17/4-r r) Kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine devir ve teslimleri ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketlerince devir ve teslimi.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.