Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.06.2020 10:16 (Üye) Soru : Merhaba, Cevabınız için teşekkür ederim ancak burada ticaret odasına borca batık olmadığımızı göstermek amaçlı bir bilanço hazırlayacağım. Bu sebeple ilgili maddeyi kullanmak istiyorum. Normal mali işlemlerde standart uygulamaları uygulayacağım. Soru: Merhaba, Aşağıdaki maddeye istinaden yapacağım hesaplamada kur farkı zararlarını dikkate almayacağım ancak kur farkı gelirlerini dikkate alabilir miyim ? Yoksa kur farkı zararı dikkate alınmaz ise aynı şekilde kur farkı gelirlerini de dikkate almama gibi bir durum mevcut mudur ? Aşağıdaki maddede sadece kur farkı zararı belirtilmiş ancak konuyla ilgili yinede sizlere danışmak istedim. GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 1/1/2023 tarihine kadar, Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir. Cevap:Sayın, Düzenlemenin özü kur farkından doğmuş olan suni zararın işletmelere vereceği zararı en aza indirgemektir, bu çerçevede kur farkı gelirlerine değinmemiş olan düzenleme dikkate alınmadan mali düzenlemelere göre işlemlerin yapılmasının yerinde olacağını değerlendirmekteyim, iyi çalışmalar, Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi

Cevap : İTO için yazılacak rapor ekine belge koymanıza gerek olmadığı gibi raporda bahsi geçen konulara değinerek özvarlık hesaplaması ve bilgilendirmesi yapılabilir, iyi çalışmalar,
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.