Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.06.2020 21:09 (Üye) Soru : Evde Bakım 10 günden fazla çalışacak yabancı personel için Çalışma bakanlığından izin aldım. İşe giriş bildirgesi doldurup kuruma vermek gerekiyormuş, Personel Çalışma Tarihi Örneğin Kuruma 03/06/2020 günü gidip vereceksem İşe başlama tarihine 03/06/2020 yoksa 04/06/2020 Olarak yazmam gerekiyor. dikkat etmem gereken bir şey varmı. Çalışma İzni çıktı Yabancı personelin Sistem üzerinden tarafıma bildirildi , Ancak her hangi bir evrak bildirimi olmadı süreyi geçirmek istemediğimden ceza ile karşılaşmamak için ne yapmak gerekir. 03/06/2020 Tarihi ve 04/06/2020 Ertesi gün yazmam mı gerekir. Kolay Gelsin.

Cevap : Yabancı uyruklu kişilerden çalışma izin belgelerini alanların belgeyi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç 30 gün içinde çalışma meşruhatlı ikamet tezkeresi almak için il emniyet müdürlüklerine başvuruda bulunmaları zorunlu olduğundan, il emniyet müdürlüklerince de ikamet izni 15 günlük süre içinde verildiğinden (1 ay içinde teslim alınmayan ikamet tezkereleri başlangıç tarihi ile iptal edilmektedir) işverenlerin; - Çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 45 gün içinde, - Çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihinden itibaren 45 günlük süre içinde, Sigortalı işe giriş bildirgesini düzenleyerek Kuruma vermeleri halinde bildirge yasal sürede verilmiş sayılacaktır. 45 günlük sürenin hesaplanmasında çalışma izin belgesi verilmesi gereken 30 günlük sürenin son gününün resmi tatile gelmesi halinde ikamet izni için 15 günlük müracaat süresi resmi tatilin sona erdiği tarihten itibaren başlatılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.