Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.06.2020 14:40 (Üye) Soru : KÇÖ CALISMASI YAPAN BIR FIRMADA MAKTU MAAS ALAN KISININ 2 GÜNLÜK RAPORU ( RAPORLU ISCI CALISMAZ KURALI ILE )CALISMADIGI ICIN KESINTIMI YAPILIR. ? YOKSA ISVEREN TARAFINDAN ODENIR MI? ISVERENIN ODEMESINDE SIKINTI OLUR MU? O ZAMAN EKSIK GÜN KODU NE OLMALI.? EKSIK GUN KODU 18 OLMAZ MI.?

Cevap : İŞ-KUR mevzuatı ve uygulamalarına göre kısa çalışma ödeneği alanların SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibarıyla kısa çalışma ödeneği kesilmektedir.Bu dönem içerisinde sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenen istirahat raporlarına gerekli müstahaklık şartlarını taşımaları hâlinde, SGK tarafından geçici iş görmezlik ödeneğinin ödenmesi gerekmektedir.Rapor parası ise 3 günden sonra sgk tarafından ödenmektedir. İş kanunda iseGeçici iş göremezlik ; İşçilere geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi gerektiği zamanlarda geçici iş göremezlik süresine rastlayan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatilleri, ödeme yapılan kurum veya sandıklar tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden ödenir. Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir.” Denilmektedir. Bu yasal mesnedle tutar 27 kod ile eksik gün bildirimi yapılarak iş veren tarafından ödenmesi gerektiği ve bu 2 günlük süreye istinaden sigortalı adına sigorta priminin S.G.K ‘ya bildirilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.