Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.06.2020 11:47 (Üye) Soru : Karar Sayısı:2598 Cumhurbaşkanı Kararı istinaden bazı altın alım-satım işlemlerinden binde 2 oranında vergi alınacak,döviz alım satımında uygulandığı gibi binde 2 oranına kambiyo muamele vergisi alınacak... Bu uygulamaya geçti mi herhangi bir tebliğ yayınlanmadığını görüyoruz. Döviz ve Kuyumculuk faaliyeti ile iştigal eden mükelleflerimiz nasıl bir yol izlemeli? Saygılar

Cevap : 24 Mayıs 2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2568 Sayılı Karar ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV oranı 24.05.2020 tarihinden itibaren yüzde 1’e çıkarılmıştır. Bilindiği üzere, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33 üncü maddesi uyarınca kambiyo işlemlerinde binde 2 oranında banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) uygulanmaktaydı. 2598 sayılı C.Başkanlığı Karar ile kambiyo işlemlerinde uygulanan BSMV oranı binde 2’den YÜZDE 1’e (%1)çıkarılmıştır. Buna göre, döviz satış ve fiziki olmayan altın satış işlemlerinde (bankalar nezdinde açılan altın mevduat ya da yatırım hesapları) satış bedeli üzerinden yüzde 1 oranında BSMV uygulanacaktır. Yukarıdaki izahata göre ; 1)- Döviz Büfeleri Sadece sattıkları DÖVİZ bedeli üzerinden % 1 BSMV alacaklar 2)-Kuyumcular ise Altı ziynet ( Fiziki altın ve mamulleri) alış ve satışlarında BSMV hesaplamayacaklar Sadece Bankalar Altın Mevduat hesaplarında Altın satışların da % 1 BSMV hesaplayacaklar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.