Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.06.2020 12:12 (Üye) Soru : Ltd. Şirket yöneticlerine getirlien Gernel kurul cezaları varmı ? Ltd. Şirket genel kurulu var mıdır?

Cevap : Taslak halinde olan bahsi geçen düzenleme kanunlaşmamıştır, bu yönde bir yaptırım olmasa da her yıl genel kurulların yapılması YK/MK nun sorumluluğunda olup denetim halinde bu açıdan mesul tutulacaklardır. Doğru işlem her yıl genel kurulların yapılması ve tescile tabi yok ise dilekçe ekinde sicil dosyasına konulmak üzere sicil müdürlüğüne teslim edilmesi, tescile tabi konularında tescil ve ilan ettirilmesidir..
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.