Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.06.2020 12:22 (Üye) Soru : Merhabalar, Hal dışı tüccar olarak kayıtlı bir müşterimiz var. Bu müşterimiz tarladan topladığı sebze-meyve ürünlerini hal içi komisyonculara teslim edip satılmasını sağlıyor. Bu satış işlemleri gerçekleştikten sonra komisyoncu bize e-fatura kesiyor. Bu faturada satış bedelinden komisyon ve navlun kesintileri yapılıyor. Ben matrahı aynen kendi BS formumda bildiriyorum. Komisyonu BA formumda bildiriyorum. Navlunu da komisyon bedeline dahil edip komisyoncu adına kendi BA formumda mı bildireyim ? Navlun bedelini de komisyoncuya yansıtıp BA formumda bildirmem gerekiyor mu ?

Cevap : 213 sayılı VUK.nun 148, 149 ve Mükerrer 257. maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 362 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmiştir. Diğer taraftan, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2010 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri açıklanmış bulunmaktadır. Yukarıda yapılan açıklamalara göre, tüccarlar, haldeki komisyoncu tarafından malların satışı sonrasında adına düzenlenen faturada yer alan, malın toplam bedelinden komisyon masrafları (Komisyon ücreti, Komisyon KDV'si, Stopaj, Hal Rüsumu, Bağ kur kesintisi vs.) çıkarıldıktan sonra kalan tutarı, malın satış bedeli olarak (hal komisyoncunun bilgileri yazılarak) Form Bs'de bildireceklerdir. Aynı faturada yer alan, komisyon bedelini ise hizmet alımı olarak (hal komisyoncunun bilgileri yazılarak) Form Ba'da bildirecektir. Haldeki komisyoncular ise, faturadaki toplam mal bedelinden, komisyon masrafları (Komisyon ücreti, Komisyon KDV'si, Stopaj, Hal Rüsumu, Bağ kur kesintisi vs.) çıkarıldıktan sonra kalan tutarı, malın alış bedeli olarak (tüccar bilgileri yazılarak) Form Ba'da bildireceklerdir. Ayrıca, faturada yer alan komisyon bedelini ise hizmet satımı olarak (tüccar bilgileri yazılarak) Form Bs'de bildireceklerdir. Komisyoncular tarafından düzenlenen satış faturalarında, her müşteri için ayrı ayrı olmak üzere aylık toplam satış tutarının, 396. Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen KDV hariç 5.000 TL ve üzerinde olması halinde Bs formuna dahil edilerek bildirimde bulunulması gerekmektedir. Haldeki komisyoncudan mal satın alan ve bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, KDV hariç 5.000 TL ve üzerindeki alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim formu (Form Ba)" ile bildirimde bulunmaları gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.