Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.06.2020 12:29 (Üye) Soru : evinde peynir yapıp yakın çevresine satanın bu faaliyeti dolayısıyla esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağım hususunda bilgi verebilir misiniz? Teşekkürler.

Cevap : Esnaf muaflığına tabi olacaklar şartları GVK 9. maddede belirtilmiştir. Şartlara göre yararlanamayacağı görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.