Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.06.2020 13:13 (Üye) Soru : 01/06/2020 tarihi itibariyle emlakçı olarak iş yapan mükellef ; n11, gittigidiyor ve benzeri mecralarda kendisine alan kiralamıştır. ticari faaliyetinde ilave işlem olarak vergi dairesi müracaatı yapmış bulunmaktayız. e fatura mükellefi olması için yönlendirmiş bulunmaktayız. hali hazırda e arşiv fatura mükellefidir. sorumuz 1- e arşiv fatura kullanımı internet satışları için yeterli midir? 2-e fatura kullanımı zorunluluğu için hadler geçerli mi yoksa 3 ay içerisinde geçiş yapılması gerekir. ben hemen geçilmesi gerektiği konusunda bilgi sahibiyim ancak farklı bilgilendirmeler vardır. 3-e faturaya geçiş tarihi 01/09/2020 olacaksa e defter zorunluluğu hangi tarihte başlayacaktır. (takip eden yıl başı olarak bilgi sahibiyiz ancak dönem içinde geçmesi gerektiği konusunda entegratör firma dayatma yapıyor). 4- e fatura geçişi itibariyle e irsaliye de yasal olarak zorunluluk hangi tarihte başlayacaktır. bireysel ticari satışlarda e arşiv fatura kullanımı irsaliye yerine geçerken e fatura kullanımında irsaliye düzeni kağıt ortamında ne kadar zamana kadar yapılabilir. teşekkürler

Cevap : Merhaba; 1. mükellefin e-arşiv fatura mükellefi olması için internet satışları yanında diğer kriterlerine de bakmak gereklidir. kendi sitesinden internet satışı yapıyorsa; internet satış yapan ve 2018 yılında 5 milyon TL ve üzerinde hasılat elde edenlerin 1/1/2020 tarihinden itibaren e-arşiv sistemine dahil olan mükellef aynı anda e-fatura sistemine de dahil olmalıdır. e-faturaya yasal yükümlülük kapsamında geçen mükellef takip eden takvim yılı başında e-deftere geçer e-irsaliye yükümlülüğü olan mükellefler;1- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler. 2- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler. 3- 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifıkası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler. 4- 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin (Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubu) imalini gerçekleştiren mükellefler. 5- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTÎP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTÎP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler. 6- Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar. 7- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. 8- 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler. İyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.