Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.06.2020 15:14 (Üye) Soru : Soruma cevabınız aşağıdaki gibidir E fatura mükelleflerinden satışı 25.000.000 TL geçenler temmuz 2020 de E irsaliye geçecek demişsiniz ancak sorumda özellikle belirtmiş olduğum gibi firma cirosu 25 milyon altında E fatura mükellefi ancak çelik profil ve çelik sac alım satımını ve ayrıca çelik konstrüksiyon işleri yapmaktadır Yani çelik malzeme alım satım yapmaktadır bu durumda ciro önemli olmadan 1 temmuz 2020 de E irsaliye geçmesi gerekir mi? Önceki soru ve cevap aşağıdadır Soru: Firmamız 01.07.2020 itibariyle E fatura ve E Arşiv fatura uygulamasına geçmiştir (2019 ciromuz 5.000.000 üstü olduğu için) Firmamı çelik profil ve çelik sac alım satımını ve ayrıca çelik konstrüksiyon işleri yapmaktadır Bu durumda firmamız E İRSALİYE uygulamasına da geçmek zorunda mıdır? Not:Firmamızın faaliyet kodu:243101-ÇELİK BARLARIN VE İÇİ DOLU PROFİLLERİN SOĞUK ÇEKME YÖNTEMİYLE İMALATI Teşekkürler Cevap:Sayın, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı ; (veya satışları ile gayrisafl iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01/07/2020 Tarihinden itibaren e-İrsaliye kullanacaklardır. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi

Cevap : Değerli Meslektaşımız; yukarıda belirtilen cevabımızdaki özellik; e-irsaliye uygulamasına geçişteki kriterlerden yalnızca bir tanesidir. Sorunuza göre 25 milyon (2018) cirosunun altında çelik profil işi ile uğraşan mükellefiniz; geçiş hükümlerine göre Tebliğde geçen ifade ile ; "e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTÎP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTÎP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler." yani düzenlenilen çelik faturaları yukarıda belirtilen Gümrük Ticaret istatistik pozisyonu koduna göre düzenleniyorsa ve e-fatura mükellefiyse e-irsaliye uygulamasına dahil olacaktır iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.