Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.06.2020 16:48 (Üye) Soru : 2020/05 mayıs dönemine ait Covid 19 ücretsiz izin girişlerini son günü 03.06.2020 günü yapmayı unuttuk. 04.06.2020 tarihinde (bugün) yaptık. Mayıs dönemine ilişkin hak durumu ne şekilde olucak acaba? Mayıs ayına ilişkin nakdi yardım bu ay alınabilecek mi yoksa bir sonraki ay haziranla beraber mi alınacak? Veyahut mayıs dönemine ilişkin hak kaybı mı oluşacak? Cevap için şimdiden teşekkürler.

Cevap : Nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler, ‘https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi’ internet adresinden, ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar işverenlerce yapılması gereklidir. Görüleceği üzere başvuruların sigortalı tarafından değil, işveren tarafından yapılması gerekmektedir. SGK, nakdi ücret desteği kapsamında işverenler tarafından yapılan beyana bağlı bilgileri aylık olarak bildirilen ücretsiz iznin yapıldığı ayı takip eden ayın 5’ine kadar İŞKUR’a bildirir. SGK, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü madde ve bu usul ve esaslar kapsamında yapılması gerekli kontrolleri; Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri, işten ayrılış ve işe başlama bildirgeleri üzerinden ilgili ayı izleyen ayın sonuna kadar İŞKUR’a bildirir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.