Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.06.2020 17:00 (Üye) Soru : merhaba, çalışma iznine sahip yabancı işçiler için, ücretsiz izin desteğinden yararlanabilirmiyiz? SGK nın 18/3/2019 tarihli 4331865 sayılı Genel Yazısına göre değerlendirebilirmisiniz. teşekkürler.

Cevap : Yabancı uyruklu çalışanlara çalışma izni verilen süre içerisinde tam zamanlı ve belirli süreli olarak ödenecek olan ücret ilgili Bakanlık tarafından belirlenmiş olsa dahi çalışanların önceden öngörülemeyen nedenlerle bazı aylarda eksik çalışmalarının da olabileceği, çalışma izni verilmesi veya çalışma izni muafiyeti tanınmasının, yabancı uyruklu kişinin izin ve muafiyet tanınan süre boyunca aralıksız fiilen çalıştığı veya fiilen çalışacağı anlamına gelmediği, dolayısıyla eksik gün belgelerinin kabul edilerek işverenden ayrıca ek APHB veya MPHB istenilmeyecektir. Kısa çalışma ödeneği alan yabancı uyruklu sigortalılar ile kısa çalışma ödeneği ile birlikte diğer eksik gün nedenlerinden biri ile bildirim yapılmak istenilen sigortalıların bildirimlerine ilişkin “27-Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler” adında bir eksik gün nedeni ilave edilmiş ve yabancı uyruklu sigortalılar için “18-Kısa çalışma ödeneği” ile “27-Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler” eksik gün nedenlerinin seçilebilmesine olanak sağlanmıştır. Ayrıca yeni oluşturulan “28-Pandemi Ücretsiz İzin(4857 Geç.10.Md)” ve “29-Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç.10.Md) ve Diğer” kod numaralı eksik gün nedenleri yabancı uyruklu sigortalılar için de seçilebilecektir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.