Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.06.2020 17:05 (Üye) Soru : kçö kapsamındaki personel çalışma gün sayısı sıfır olduğu halde askerlik nedeniyle işten çıkışı yapıldığında, kullanmadığı yıllık ücretli izin parasını bordroya ilave ederek bildirim yapabiliyor muyuz? teşekkürler

Cevap : Yıllık ücretli izin ücretini gün sayısı olmadan bildirimde bulunmanız mümkün olmayacaktır. sigortalılara, çeşitli nedenlerle (ücretsiz izin, istirahat gibi) ay içinde çalışmasının bulunmadığı ve ücret ödenmediği aylarda prime esas kazanca dahil olacak nitelikte ücret dışında prim ikramiye gibi bir ödeme yapılması halinde, ücret dışındaki bu ödemeler, ödemenin yapıldığı ayda sigortalının prim ödeme gün sayısının bulunmaması nedeniyle ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayı geçmemek üzere ilgili ayların prime esas kazancına dahil edilecektir. Ancak ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayda da ücret ödemesine hak kazanılmadığı durumlarda, ücret dışındaki bu ödemeler prime esas kazanca dahil edilemeyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.