Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.06.2020 19:14 (Üye) Soru : İyi günler 2 ay kısa calısma ödeneginden faydalanan firma faaliyetini bu sene için durdurmaya karar verip cıkış yasagı sonrası personellerini çıkarmak üzere simdiden çalısanlarına teblig edip çıkış yasagının kalkdıgı gün çıkış verirse ihbar ödemeksizin çıkış yapabilirmi ben hukuki acıdan bir problem olabilirmi çıkış yasagının mevcut olması personele ihbar sürecini de durrdururmu ve kısacalısma ücreti alıyor olması ihbar süresi içine girermi ben burda çıkıs yasagının oldugu ve fiilen calısmanın olmadığı kısa calısma döneminde hernekadar yasagın kalkacagı tarih baz alınsada çıkış işlemini başlatan sürec fesih bildiriminin bu dönemde yapılıp yapılamacagı konusunda kararsız kaldım ve çalısılmayan bu sürecin ihbardan sayılabilecegi konuda acıkcası tereddüde düştüğümden tarafınızdan bilgi alma bilirmiyim

Cevap : 4857 sayılı İş Kanununun 55 nci maddesinin (j) bendinde; İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 65 nci maddedeki kısa çalışma süreleri yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış, süreler arasında sayılmıştır.Genel ekonomik, sektörel ve bölgesel kriz veya zorlayıcı nedenlerle işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması halinde, işverenin talebi ve Türkiye İş Kurumunun uygun bulması ile kısa çalışma uygulaması yapılabilmektedir. Bu durumda o işyerinde çalışan işçilerin iş sözleşmesi sona ermemekte, yeniden işveren çağırıncaya (kısa çalışma süresi içinde ya da sürenin sonunda) kadar iş sözleşmeleri askıya alınmaktadır. Askı hali işçinin iş görme edimini sunmadığı, işverenin de ücret ödemediği ancak iş sözleşmesinin de varlığını sürdürdüğü bir durumdur. İş sözleşmesinin askıya alınmasına yol açan olay kısa çalışma uygulamasının yapılmasıdır. Ancak kısa çalışma kararı tamamen işverence alınmakta olup bu konuda işçinin onayının alınması zorunluluğu bulunmamaktadır.Dolayısıyla hem kıdem hem de ihbar hesabında çalışılmış süreler olarak dikkate alınması gerektiği kanaati yargıtay 9,HD mevcuttur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.