Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.06.2020 19:15 (Üye) Soru : Sayın yetkili, Personelimizden birisinin eşin de Corona Virüs şüphesinden dolayı, Personel 3 gün işe gelmedi. Bu durum da personelin gelmediği günleri ,ücretsiz izinli mi göstereceğiz.? idari izinli sayılması durumunda ücret kesintisi yapılır mı? Teşekkür ederim.

Cevap : 10 genel hayatı etkileyen nedenler kodu ile eksik gün bildirilmelidir. 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.