Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.06.2020 20:28 (Üye) Soru : Merhaba, Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu 23/03/2020- 20/06/2020 tarihleri arasında olan bir mükellefin, KÇÖ ne hak kazanan çalışanlarının tamamı 20/06/2020 tarihinde işe başlayamayacağından, 17/07/2020 tarihine kadar da işten çıkarma yasağı olduğundan bu çalışanlar için 20/06/2020 tarihinden sonrası için Nakit ücret desteğine başvura bilinir mi? Teşekkürler.

Cevap : işçiler; a) 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak, b) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak, c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak, ç) SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak, koşullarını birlikte taşımaları ve işverenleri tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında gerekli bildirimin yapılması halinde, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.