Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.06.2020 21:12 (Üye) Soru : Merhaba, Bir firmada 4a sigortalısı olarak çalışan kişi işine devam ederken aynı zamanda kendi adına mükellefiyet açtırıp home office e ticaret işine başlamak istiyor. 10ay sonra 4a'dan emekli olup kendi işinin başında olacak 1, 4a sigortası kesintisiz devam ederken ticari faaliyete başlayan kişi 4b'ye geçmez 4a sigortası devam eder değil mi? 2, e ticaret işini eşi takip edecek maaş ödemeden eşini çalıştırabilir mi? 3, 2.sorunun cevabı hayır ise; kendisi 4a'dan emekli olana kadar e ticaret işini takip etmesi için ücretli eleman çalıştırması yeterli olur mu? Görüş ve önerilerinizi paylaşmanızı rica ederim.

Cevap : 1. Sigortalılık hallerinin çakışması nedeniyle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar, yazılı talepte bulunmak ve Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırına ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla, esas alınmayan (b) bendi kapsamındaki sigortalılığından dolayı talep tarihinden itibaren prim ödeyebilirler. Bu fıkra hükümlerine göre ödeme talebinde bulunulduğu halde ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar (b) bendi statüsünde primlerini ödemeyenlerin ödeme hakkı düşer. Bu şekilde ödenen primler; iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar yönünden, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde, kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan diğer yardımlar ile uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar yönünden ise 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde değerlendirilir. 2.Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin içtihadında; “Devamlı mahiyetteki işyerinden Kuruma bildirilen ve ihale konusu işin yapımında çalışan sigortalılar yanında işyerinin işvereni veya ortaklarının yada sigortalı sayılması mümkün olmayan kişilerin (ücretsiz çalışan eşi, diğer sigortalılık hallerine tabi kişilerin) çalışmaları bulunup bulunmadığı araştırılır.” denilmekte olup, ücretsiz çalışan iş sigortalılık tespitinde değerlendirme dışı bırakılmıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.